Класация Скали и скални образувания

"Вкаменената гора" край Момчилград

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Намира се в близост до с. Равен, в дълбок дол, наричан от местните хора „Габъз дере". Вкаменените дървета се разкриват от двете страни на дерето по протежение на около 200 м. Равенската гора е уникална с това, че дърветата са прави, в напречното сечение на дънерите ясно се различават годишни кръгове. До днес в България няма описан подобен случай.