Класация Вековни дървета и гори

Вековно дърво - благун (Quercus frainetto) в землището на с. Боденец, община Мездра

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Първото официално обявено вековно дърво във Врачанска област: благун (Quercus frainetto), м. „Полето”, землището на с. Боденец, община Мездра. Реална възраст (към момента) - 248 г. Характеристики: височина - 25 м, периметър - 4.7 м, обиколка на ствола - 5.4 м. Обявено за защитено със Заповед №2276/05.12.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 43/1968).