Класация Резервати, защитени територии

Защитена местност "Кайлъка"

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Защитената местност "Кайлъка" представлява живописна проломна долина на река Тученишка, в непосредствена близост с гр. Плевен. През ІІ век пр.н.е. Римската империя сломява на това място упоритата съпротива на тракийците и слага началото на своята провинция Мизия. От 1939 г. жителите на гр. Плевен използват тази местност за отдих и туризъм. По инициатива на ген. Иван Винаров през 1946 г. е изграден строителен комитет "Кайлъка". В продължение на 25 години под ръководството на ГНС – Плевен и с доброволния труд на младежта и цялото гражданство, живописната долина на река Тученица се превръща в красив парк. Местността "Кайлъка" е обявена за Народен парк най-напред с площ от 3000 дка, а в последствие площта на парка нараства на 10 000 дка. Той е обявен за защитена местност през 1972 г.