Класация Реки

Река Веселина при "Капиновски водопад"

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Веселина е река в Северна България, Област Велико Търново — общини Елена, Велико Търново, Златарица и Лясковец, ляв приток на Стара река, от басейна на Янтра. Дължината ѝ е 70 км, която ѝ отрежда 49-то място сред реките на България. Река Веселина извира от Елено-Твърдишка планина, югозападно от село Дрента, община Елена, на 784 м н.в. До село Добревци тече на североизток, а след това на север до вливането си в язовир "Йовковци" в дълбока залесена долина и малко долинно разширение в района на село Тодювци. След като изтече от язовира до Къпиновския манастир пресича Еленските височини в дълбок и живописен 4-километров пролом. След манастира завива на североизток и долината ѝ става широка с обработваеми земи. Площта на водосборният басейн на Веселина е 882 км2, което представлява 35,9%.