Фотодокументална изложба „Старозагорското въстание 1875 г. – прелюдия към свободата”От 16 септември 2015 г. в южната алея на парк „Пети октомври” в Стара Загораe е кспонирана фотодокументалната изложба „Старозагорското въстание 1875 г. – прелюдия към свободата”,  включваща 30 табла. Представени са фотографии, вещи, документи и спомени от фонда на РИМ – Стара Загора и музейната библиотека. Използвани са репродукции от музейни издания по повод 90 и 100-годишнината от Старозагорското въстание.Изложбата „Старозагорското въстание 1875 г. – прелюдия към свободата” е фотодокументален разказ за събитията преди 140 г., който започва със задълбочаването на Източната криза, решенията на Българския революционен комитет през август 1875 г. за „всенародно въстание”, Старозагорското въстание в образи (Кольо Ганчев, Стефан Стамболов, Георги Апостолов, Георги Икономов, братя Жекови и др.) и спомени (А. Илиев, А. Тошев, З. Стоянов, Хр. Шиваров, М. Минев, Стефан Минчев и др.), музейни реликви съхранили духа на епохата и завършва с паметта за това значимо за историята на града събитие.
Акцент е Знамето на Старозагорското въстание - един от първите музейни експонати. На 8 ноември 1907 година то е дарено на старозагорския окръжен управител Христо Милев от местния клон на българското опълченско дружество „с молба да го предаде на Председателя на археологическото дружество за съхраняване в музея му, като скъпа народна светиня – за назидание на младото поколение”.
Трибагреникът (бяло, зелено, червено), пред който се заклеват старозагорските въстаници, е понесен към един от сборните пунктове – Чадър могила - от знаменосеца Койчо Георгиев. Автор на графичното изображение е Христо Куртев, член на Старозагорския революционен комитет и учител по краснопис. Той пресъздава символа на пробуждащата се българска нация - разярен лъв с корона и надпис “Свобода или смърт”, който формулира основната цел на българското освободително движение.