Филми за занаяти по TVT – килимарство и ковачество

Филми за занаяти по TVT – килимарство и ковачествоЧерни Осъм (образователен филм за селски туризъм)

– само по TVT в събота, 3 октомври 2015, от 14:00 ч., от 20:00 ч. и от 23:00 ч.

 

Към едно изключително самобитно и красиво място в диплите на Балкана води документалният филм на Телевизия Туризъм „Черни Осъм”. То е на около 190 км от София и ритъмът тук е различен. По-лесно е да погледнеш към миналото в такава динамика на случващото се около теб. Това е село Черни Осъм. В България селищата носят имена на забележителни личности. Или на уникални местности и събития, значими за хората там. А има и такива, които са кръстени на реките, протичащи през тях. Та така е и с Черни Осъм. Черна ли е реката, та и селото е назовано „черно”?... Истории за планината и за стремежа на човека да запечата природата, и малко романтика... Какво друго интересно има в този Троянски Балкан ще научите, гледайки документалният филм „Черни Осъм” само по Телевизия Туризъм.

Пътуване към оживялото Възраждане  (образователен филм за културно-исторически туризъм) – само по TVT в неделя, 4 октомври 2015, от 14:00 ч., от 20:00 ч. и от 23:00 ч. 

 

Всеки народ притежава своите основания за национална гордост. Възраждането е „най-българското време” – както го нарича Захари Стоянов. Закъснелият, но състоял се български Ренесанс. Времето, когато народът на България получава струите на своя нов живот. Време на личности като Паисий, Левски, Ботев и Бенковски. И както пише Симеон Радев в своя знаменит труд „Строителите на Съвременна България”, именно във Възраждането „трябва да се търсят добродетелите на духа и на волята, чрез които българският народ възмогва над трудностите на една малка държава и над рисковете на една бурна история...”

Филмът „Пътуване към оживялото Възраждане” е именно едно такова вълнуващо пътешествие в миналото и търсене на неговите послания. Той търси истинските впечатления за миналото на българската нация, обхождайки градовете, където са нейните корени... Копривщица, Панагюрище, Мелник, Златоград, Елена, Търново, Габрово...