Разходки край Сухиндол с полъха на Чалгъна

Разходки край Сухиндол с полъха на Чалгъна (образователен документален филм за природен и екологичен туризъм)-  премиера по TVT на 13 декември 2015 г., неделя: от 14:00, от 20:00 и от 23:00 ч.

 

Широки полета, осеяни с жито и слънчогледи, ниски и слънчеви хълмове с почти безкрайни лозя, невисоки горски ридове, пълни с диви животни, насечени от речни долчинки и водопади, красива и голяма река, обширен язовир - какво повече му трябва на човек, за да усети сам гостоприемството на тази земя. Такива са красотите на Сухиндолския край, привличащи любителите на природен, семеен, воден, риболовен, хоби и алтернативен туризъм... Накъдето и да погледнете от Сухиндол, погледът ви ще се спре върху някои от околните височини със звучни имена като Братовица, Мандрища, Белин дол, Дебелец. Част от хълмовете са покрити от китни по-млади и стари гори от дъб, габър, липа, ясен, клен, бряст, дрян, върба, топола, леска, акация... Те са извор на зеленина и свежест, носена и от равнинните ветрове със странни имена – западният Горняк и източният летен вятър Чалгън.  А най-хубавата гледка към тия красоти се вижда от Сухиндолския връх – най-високата точка на Дунавската равнина (472 м.н.в.).