Връчиха годишните награди за борба с престъпленията срещу природата

На 13 декември в Пресклуба на БТА, бяха наградени отличените в годишната кампания „Аз пазя горите и орлите на България”. 14 души в 10 номинации получиха своите награди. Кампанията се организира за четвърти път от Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителна агенция по горите.

 

Целта на кампанията е да отличи добрите практики в борбата с престъпленията срещу дивата природа и да постави фокуса на общественото внимание върху проблема. Наградите са стимул за участниците заради тяхната добра работа и за това, че усилията им имат смисъл. Всяко малко действие има смисъл за положителната промяна в нагласите на обществото по важни въпроси като опазването на биоразнообразието и природата като цяло.

 

 

Номинациите бяха обсъдени от жури в състав:

-          инж. Димитър Баталов (ИАГ) – председател

и членове:

-          Стойчо Стойчев, БДЗП

-          Ваня Рътарова, БДЗП

-          инж. Николай Василев, ИАГ

-          инж. Ирена Стоянова, ИАГ

-          Светлана Бънзарова, журналист от сп. «Гора»

Журито оцени номинациите по следните критерии: Природозащитна значимост, социален ефект, инициативност, познаване законодателството, оригиналност в подхода, мащабност и постоянство, като за всеки от критериите журито постави оценка от 1 до 10.

Босилена Мелтева , журналист в Дневник

Номинирана е за работата си по случая с поставените отровни примамки през март тази година, когато загина почти цялата популация на белоглави лешояди в Кресненското дефиле. Босилена разработи задълбочено темата в серия от публикации от март до май 2017 г.

Людмил Хайдутов

Номиниран за активната си гражданска позиция и дейността си в групата “Незаконна онлайн търговия с животни”, чрез която ежеседмично се подават сигнали във връзка с незаконно излагане и продажба на защитени видове.

Александър Дунчев, номиниран в качеството си на експерт по програма Гори към WWF

През 2017 г. Александър работи по три случая с унищожаване и изсичане на гори. Той е предприел адекватни мерки и в резултат от неговите действия са извършени проверки и виновните лица са наказани.

Стоян Христов, Венелин Койчев и Николай Стайков, Дирекция Национален парк Централен Балкан

Тримата имат значителен принос за предотвратяване на бракониерски посегателства върху едри грабливи птици и  бозайници.
 

Елица Иванова

Участва в 3 мисии по връщане на световно застрашени видове папагали Жако и създаде прецедент в съдебната практика, чрез която конфискуваните екземпляри бяха върнати преди приключване на делото.

Илхан Фаик и Илхан Ахмед, РУП – с. Черноочене

Двамата са номинирани за спасяването на общо 39 сухоземни шипобедрени и шипоопашати костенурки, които са обявени за застрашен вид у нас. 

Стела Дочева, РИОСВ – Варна

В рамките на служебните си задължения успява да спре разораването и унищожаването на понто-сарматски степи в защитена заона Калиакра.

Веселин Коев, ДПП „Персина“

Активно работи по опазване на едни от най-застрашените местообитания в страната – крайречните и заливаеми гори по Дунавските острови, които са дом на редица застрашени и защитени видове животни и растения.

Светослав Станков и Светослав Ангелов, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин

Пожарникарите реагират незабавно на сигнал за горящо щъркелово гнездо и успяват да спасят двойка щъркели.

Петър Николов, ДГС – Бургас

Номиниран за спасяването на млад малък креслив орел, застрашен вид, включен в „Червената книга на Република България“. 

  

Всички номинирани получиха плакети и парична награда от 150 лева на заключителната пресконференция на кампанията. Наградите връчиха представители на Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителна

 

агенция по горите.

Кампанията се организира от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Горите на орела“, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз.

 

Повече информация за кампанията и номинациите можете да намерите на сайта на проекта: http://EagleForests.org

За контакти:

Ваня Рътарова

Координатор

Проект LIFE+ „Горите на орела“

vanya.ratarova@bspb.org

0878 599 351