Изложба за електричеството

На 13 април 2018 г., петък, Регионален исторически музей – Търговище представя изложбата „Когато електричеството дойде в Търговище. 90 години от светването на първата крушка в града.”  Тя ще бъде открита в Славейковото училище от 17.30 часа.

В съвременния забързан свят човек се сеща за тока само, когато спре. В ежедневието ни не се замисляме откъде и как светят лампите, как работят електроуредите ни. Само преди 90 години нашите баби и дядовци са ползвали живия огън за светлина и топлина. И така до 14 април 1928 г., когато за първи път в нашия град започва да работи електроцентрала, която произвежда ток за осветление и битови нужди. Електричеството се явява най- светлия лъч на новото време и само благодарение на предприемчивостта на старите граждани на Търговище, градът ни влиза в епохата на светлината и скъсва завинаги с тази на тъмнината.

Изложбата представя снимки, документи и предмети, свързани с електроснабдяването на град Търговище, стари електроуреди, електромери и ел. материали от близкото минало. Предназначена е за всякаква публика – възрастните ще си припомнят с носталгия за старите битови уреди и осветителни тела, а младите ще разберат по интересен начин как електричеството идва в града ни. На учениците ще се даде възможност да се запознаят с електрическата верига и сами да свържат крушка с прекъсвач. Всички ще имат възможността да видят като част от изложбата кратък филм за електроснабдяването на Търговище, който ще ги върне в първата половина на ХХ век, когато магията, наречена електричество, навлиза в живота на нашите съграждани.