Учреден е БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНАРСКИ СЪЮЗ

На 29.09.2018 г. в местност Узана, Централна Стара планина беше учредена нова национална организация Български планинарски съюз. Сдружението вече е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза и цели обединение на действащи организации и хора за устойчиво развитие в областта на планинския туризъм, дейности и спортове.

Български планинарски съюз се състои от известни в средите физически лица, както и представители на сдружения, бъдещи членове на съюза. Всички те отдавна работят за подобряване на условията в планините, доказали са неведнъж, че могат да организират различни мероприятия по подобряване на инфраструктурата, подемат инициативи за възстановяване на изоставени заслони и имат опит в организирано водене на големи групи туристи от всички възрасти.

Планинският туризъм в България е в много трудно положение - хижите и заслоните се продават, подаряват и изоставят. Туристическата инфраструктура на много места е в плачевно състояние. В Националните и Природни паркове се усвояват средства по проекти, които не водят до нищо градивно. Не се предприемат мерки към нарушителите в защитените зони – движение на МПС, бракониери, иманяри. Планинската Спасителна Служба не разполага със средства за оборудване и бази, но спасява човешки животи почти ежедневно. Липсва планинарска култура сред голяма част от населението, което е предпоставка за неблагоприятно въздействие върху околната среда и първите резултати вече са налице.

Заедно можем да си поставим по-високи цели, можем да постигнем по-значими дела. Но и да носим по-голяма отговорност. Българските планини вече официално имат още един голям съюзник. Български планинарски съюз е приемник и продължител на добрите практики, установени с времето. Смятаме, че благодарение на опита, знанията и вече показаните добри резултати можем да работим съвместно с държавните институции за създаване на един устойчив модел що се отнася до туристическото движение в България.

Ето няколко от многото примери за извършеното от членовете на Български планинарски съюз през последните години:
● Маркирани са и почистени около 100 маршрута (в т.ч. по Е3 и Е8) с дължина 800 км
● В момента се маркират и предстои маркиране на още толкова маршрута с дължина над 900 км
● Поставени бяха над 600 бр указателни табели, предстои поставяне на още 800.
● На много места се подменят колове, предстои поставянето на нови, даже по трасета, където не е имало такива преди.
● Много хижи се сдобиха с интернет, уеб камери, метеорологични станции и соларни панели безплатно.

На 02 декември 2018 г. от 13 часа в Дом на културата Искър - концертна зала (гр. София, бул. Кръстю Пастухов 23) ще се проведе дискусионна среща – Кръгла маса по въпросите на планинския туризъм, дейности и спортове в България, организиран от Българския планинарски съюз.

Основните цели, които учредителите и членовете на Съюза поставят пред себе си са:
● По-достъпни и приветливи планински пътеки;
● Възстановяване и изграждане на хижи, заслони и съпътстваща инфраструктура;
● Промяна в мисленето на отговорните институции, свързани с планините и планинския туризъм;
● Изграждане на планинарска култура сред хората, посещаващи планините в България;
● Съхраняване на природата и съграденото в планините за поколенията;
● Обучения за младите хора, учениците и децата, работа по тяхното приобщаване към природата и промяна на заседналия начин на живот, защото здравето е най-ценното, което имаме.

Български планинарски съюз се ангажира да работи открито и прозрачно. В полза на планините, на планинарите, колоездачите, алпинистите, водачите, скиорите, пещерняците, ориентировачите, бегачите, спасителите, скаутите и всички останали, за които времето сред природата е безценно.

Към Български планинарски съюз ще бъде създаден Консултативен съвет от експерти – физически и юридически лица, които ще дават предложения, експертни мнения и оценки за определени дейности.

Всички знаем, че трябва промяна, нужни са реални действия и по-голяма отговорност! Обединени, имаме предпоставка за по-значими дела и можем да си поставяме по-високи цели. Планините на България заслужават по-добра грижа и ето че заедно направихме още една голяма крачка напред към това. Знаем какво е нужно и без да пестим сили продължаваме да работим за подобряване на условията за планински туризъм в страната.