Още 20 елени лопатари се заселиха в района на Маджарово

От началото на седмицата в района на Натура зона Маджарово се заселиха още 20 елени лопатари. Те се присъединяват към група от над 50 животни, които бяха освободени преди повече от година. С тази сравнително голяма група се постави началото на усилията на екипа на "По-диви Родопи" за възстановяване на вида в района на Маджарово и язовир Ивайловград, откъдето той е изчезнал преди повече от хилядолетие. Фондацията работи в сътрудничество с местни ловни сдружения и СЛРБ oт години за възстановяване на елена лопатар и благородния елен в Източните Родопи. 
 
Преди да бъдат освободени, животните ще прекарат известно време в ограда за адаптация, което ще им позволи да свикнат с новото място постепенно. Meждувременно лопатарите ще бъдат под постоянно наблюдение от екипа и експертите, които сътрудничат за връщането на животните в района. Районът в Натура зоната около Маджарово е специално подбран, като в избора на мястото е взето предвид наличието на достатъчно храна и добри условия за естествено разселване. 
 
Еленът лопатар е бил широко разпространен в миналото по българските земи. Той е изобразен на няколко тракийски съкровища като Панагюрското и Луковитското, а негови костни останки са открити в почти всички български праисторически населени места. Предполага се, че е бил изтребен от човека през ранното средновековие. В началото на миналия век е започнало неговото възстановяване в България. 
 
Връщането на лопатарите дава шанс както за възстановяване на дивата природа, така и за превръщането на Родопите в желана туристическа дестинация в България. "Надяваме се туристите да могат да се насладят освен на полета на белоглавите лешояди, които са емблематични в района, така и на гледката на тези прекрасни животни, каквито са лопатарите", коментира Стефан Аврамов, експерт от фондация "По-диви Родопи".
 
Биологичното разнообразие в Родопите е едно от най-богатите в Европа, като за това решаваща роля имат дивите тревопасни животни, сред които и елените лопатари и благородните елени. Тези животни поддържат множество видове в характерния за Родопите мозаечен ландшафт.


 
През последните няколко години в района на Източните Родопи са освободени над 170 животни. Възстановяването на популацията от елени лопатари и благородни елени се осъществява в рамките на проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация "По-диви Родопи", Българското дружество за защита на птиците. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК.