Вицепремиерът Марияна Николова и министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписаха договора за предоставяне на 10 млн. лв. по ОП 'Иновации и конкурентоспособност 2014-2020'

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова и министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписаха договора за предоставяне на средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” (ОПИК). Европейското финансиране е в размер на 10 млн. лв. и ще е в подкрепа на туроператори  и туристически агенции. Министерството на туризма е директен бенефициент по програмата и парафирането на днешния договор дава възможност за старт на предоставянето на финансирането към крайните ползватели -  туроператорите и туристически агенти в страната.

Само месец и половина след като поехме ангажимент да осигурим средства от еврофондовете за подпомагане на бранша, можем да отчетем, че изпълняваме поредното си обещание, заяви вицепремиерът. И допълни, че се очаква до две седмици крайните адресати да имат възможност да кандидатстват по схемата.

Надявам се максимален брой туроператори и туристически агенции да могат да се възползват от безвъзмездното финансиране, коментира още министър Николова. Тя подчерта, че министерството ще продължи да работи за осигуряване на средства за туристическия бизнес, който и през предстоящата зима няма да може да разгърне потенциала си такъв, какъвто го познаваме.

Министър Лъчезар Борисов посочи, че Министерството на икономиката чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. е предприело вече редица действия за справяне с последиците от пандемията, като е подкрепило хиляди български компании чрез процедурите за подпомагане на микро-, малки и средни предприятия.

Икономическият министър изрази своето удовлетворение, че ОПИК вече дава възможност и Министерството на туризма да кандидатства като директен бенефициент за подкрепа на туристическия сектор.

Вицепремиерът изрази своето задоволство от бързата работа, диалогичността и сътрудничеството между екипите на институциите. С общи усилия успяхме в кратки срокове да договорим тази безвъзмездна помощ за представителите на бизнеса, който е сред най-засегнатите от разпространението на коронавирусната инфекция, каза тя.

Пожелавам успех на проекта, ще продължаваме да работим за нови съвместни инициативи заедно с Министерството на икономиката и другите държавни институции, заяви министър Николова.

Предстои двете министерства да финализират текстовете на условията и да осигурят техническия достъп за подаване на заявленията чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Важно е да се знае, че при старта на кандидатстването няма да е от значение редът на подаване на проектните предложения, тъй като реалната стойност, която ще получат допуснатите кандидати, ще бъде равна на пропорционално разпределената стойност от 10 млн. лв. спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания общ оборот на всяко предприятие за 2019 г. Допустими ще бъдат разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите, както и за оперативен капитал. Те задължително трябва да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

Проектните предложения ще бъдат оценявани чрез ИСУН 2020 не по-рано от 5 календарни дни след оповестяване на условията за кандидатстване.

Срокът за подаване на проектни предложения се предвижда да бъде минимум 5 календарни дни.

Всеки от кандидатите трябва да заяви в проектното предложение стойност до 10% от общия си оборот за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро, или 391 166 лв. Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от COVID- 19 кризата за български микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. Срокът за изпълнение на проекта ще бъде 18 месеца.