WWF стартира кампания, посветена на борбата с престъпленията срещу дивата природа

В ХXIвек търсенето на диви животни и на продукти от тях нараства. Огромен е интересът към слоновата кост, кожи на тигри и мечки, коруби от костенурки, рога на елени и кози, яйца от застрашени птици, хайвер от диви есетри... Повечето животни, обект на трафик, се продават и купуват онлайн – в социални мрежи, мобилни приложения и специализирани форуми. Съвместендоклад на WWF и TRAFFICопределя престъпленията срещу дивата природа като „втората най-значителна заплаха за биоразнообразието след загубата на местообитания“.

За по-малко от 50 години сме загубили 68% от дивите животни на планетата.Освен това каналите за нелегален трафик на диви животни подпомагат и други престъпни дейности катофалшификации, отвличания и пренос на наркотици. Заедно с трафика на дрога и оръжие, престъпленията срещу дивата природасе нареждат сред най-печелившите криминални дейности в световен мащаб, генерирайки приходи от над 17 милиарда евро годишно.

„Много животни се търгуват като домашни любимци, други се използват като суровини за традиционната медицина, от трети се изработват луксозни стоки, четвърти служат като трофеи, а пети са източници на храна. Когато животински или растителни видове са от особен търговски интерес, техните популации могат бързо да бъдат унищожени, още повече ако това е съчетано и със загуба на техните местообитания. Ето защо незаконната търговия с диви животни е една от основните причини за изчезването на видове. Освен това често води и до проникване на инвазивни видове, както и до разпространение на опасни зоонозни болести“, коментира Екатерина Войнова, старши експерт „Опазване на видове“, WWF.

Как WWF опазва дивите животни?

Като природозащитна организация WWFБългария от години работи за превенция на незаконните дейности, особено в защитени зони като Пирин, Странджа, Рила, Витоша, на безразборно строителство и сечи в едни от последните диви кътчета у нас. Спасителният мечешки отряд полага усилия за предотвратяване на конфликта човек-мечка, аексперти-ихтиолози работят с дунавските и черноморските рибари така, че да опазват критично застрашените есетри. В момента WWFподготвя и първото по рода си проучване за мащаба на закононарушенията срещу дивата природа, каквото засега липсва на национално ниво.

Природозащитниците продължават и досегашната си работа по възстановяване и опазване на дома на дивите животни – българските гори, реки и защитени местности. Предстои изработването на четвърти анализ за обема на незаконния дърводобив у нас. Според последния доклад скритите приходи, придобити от нерегламентирани сечи, възлизат на 150 милиона лева годишно. Но освен финансовите щети, нелегалното изсичане на гори води и до загуба на местообитания на дивите животни.

Тази Коледа WWFнадига глас против престъпленията срещу дивата природа. Всеки, който иска, може да се включи в борбата с незаконната търговия с диви животни, бракониерството, нелегалния улов, използването на забранени ловни и риболовни принадлежности като подкрепи кампанията на wwf.bg/koleda.

Нека заедно изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата!

Столична община е официален партньор на кампанията.

Кампанията се реализира и с безвъзмездната медийна подкрепана НОВА Телевизия,БНР,БНР-Бургас,БНР-Варна, БНР-Видин,агенция и радио „Фокус“, Dir.bg, ClubZ.bg,GoBio.bgOFFNews.bg,Programata.bg, See.bg,Sinoptik.bg,Vesti.bgсп. „Българка“ителевизия „Туризъм“.