1 ноември - ден на народните будители

 

Денят на народните будители е посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал – Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, свети Иван Рилски, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за българско самосъзнание. Това е един от най-хубавите български празници, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух и всяка година се отбелязва с шествия в различни части на страната.

 

За първи път празникът се чества през 1909 г. в Пловдив.

През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на просвещението,внася предложение за отбелязване на 1 ноември катопразник на народните будители.

От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен заобщонационален празник в памет на заслужилите българи.

През 1945 г. е забранен.

Честването му се възобновява със Закона за допълнение наКодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание на 28октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден нанародните будители.