РИМ – Добрич представя мултимедийни презентации, посветени на 83 годишнината от подписването на Крайовския договор

По повод осемдесет и три годишнината от подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България, на сайта на Регионален исторически музей – гр. Добрич могат да се видят мултимедийните презентации – „Добруджа зове“:

https://www.dobrichmuseum.bg/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b6%d0%b0-%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b5/

 и „Добрич ликува“: https://www.dobrichmuseum.bg/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%87-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0/

 

Богатият снимков материал проследява паметните събития от есента на 1940 г. – показани са моменти от работата на нашата делегация в гр. Крайова до подписването на договора на 7 септември, навлизането на българската армия в Южна Добруджа, което става в периода 21 септември – 1 октомври 1940 г. Снимките са запечатали радостта на добруджанци при посрещането на българските войни в Балчик и Тутракан на 21 септември, Добрич и Каварна на 25 септември, Силистра на 1 октомври. Показана е и трагедията на българите от Северна Добруджа, които по силата на договора са принудени да се преселят на юг. Близо 70 хиляди севернодобруджанци са настанени в градовете и селата на Южна Добруджа.

В презентациите са използвани снимки от фондовете на Регионален исторически музей – Добрич, Регионален исторически музей – Силистра, Исторически музей – Тутракан, Исторически музей – Генерал Тошево, Архив „Гибсън“.