Новото гробище над Сливница (премиера)

Новото гробище над Сливница (премиера) (късометражен информационен филм за култулно-исторически туризъм)Сливница - градът на лютите зимни месеци и на силните ветрове. Но и на един героичен момент от българската история - победата над сръбските агресори през Сръбско-Българската война веднага след Освобождението. Той е тясно свързан с героизма на 25-ти Драгомански пехотен полк и Първа пехотна софийска дивизия. Подвигът  на българските воини е възпят от Иван Вазов. В стихотворението "Новото гробище над Сливница" поетът казва: "Българийо, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях...”

Излъчване в седмицата от 13 до 19 април 2015 г., в рубриката „100 национални туристически обекта” в рамките на информационния блок на TVT „Туризъм инфо”.