Класация

Петър Протич

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Петър Димитров Протич е български лекар, публицист и просветител.
 
Роден е през 1822 г. във Велико Търново.
 
Основното си образование получава в родния си град, а гимназиално - в Атина. Завършва медицинския факултет и защитава докторат в Париж през 1852 г.
 
През Кримската война работи като лекар в Руската армия, а по-късно се установява в Букурещ, където завежда Психиатричното отделение на болницата "Маркуца". В периода 1857-1879 г. Петър Протич става професор по медицина, издейства много стипендии за български студенти в Румъния. Той е един от основателите на Добродетелната дружина.
 
След Освобождението Протич се връща в родината, въпреки успешната кариера в Букурещ. Става член на първия Медицински съвет в България и дописен член на БАН.
 
Петър Протич се изявява и като поет - пише стихотворения на френски, гръцки, румънски и български език - "Пийо омаж", "Гъркомания", "Състояние на някои български училища, намиращи се в гръцки ръце" и др.
 
Умира през септември 1881 г. в София.