Класация

Димитър Хадживасилев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Димитър Хадживасилев Станкович е влиятелен български предприемач, един от най-преуспяващите в Румъния и меценат.
 
Роден е около 1814 г. в Букурещ. Семейството му е от Свищов, но след опожаряването на града се преселва в Румъния.
 
Тъй като в Букурещ по онова време още не е открито българско училище, Димитър Хадживасилев получава средното си образование в т.нар. "Народни училища". Освен родния си български език, бързо научава гръцки и румънски, които по-късно ползва в търговската си дейност с кожи - дейност, наследена от баща му. Постепенно Димитър разширява все повече търговията като освен с Европа започва да търгува и с Русия. Започва да се занимава и с покупко-продажба на земи и имоти - купува земи, облагородява ги и ги продава. Така се превръща в един от най-уважаваните, почитани и влиятелни български търговци.
 
Подпомага книжовнопросветния и обществено-политическия напредък на българския народ. Членува в образуваното от заможни родолюбци "Патриотично общество в Букурещ", което по-късно прераства в "Българска добродетелна дружина". С неговата щедра материална помощ организацията осъществява много от просветителските си начинания като издава вестници и книги. Има сведения, че Хадживасилев подпомага с пари въоръжаването на някои от четите преминали през България и в. "Свобода". 
 
Председател и член е на Дружеството за разпространение на полезни знания. Поема 1/4 от разноските при издаването на народополезни книги, плаща разходите по изпращането им в България.
 
През 1883 г. завещава 240 000 златни лева за учредяване на "реално училище или класическа гимназия, в което да се преподава и политическа икономия" в Свищов. На 1 октомври 1884 г. е открито първото в България Държавно търговско училище, наречено по-късно Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев".

Умира на 7 януари 1884 г. в Букурещ.