Класация

Ангел Черкезов

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Ангел Стоянов Черкезов е български общественик, кмет на град Добрич през 1941 г., допринесъл за развитието на града в една превратна епоха - между Крайовския договор и 9.09.1944 г.
 
Роден е през 1894 г. в село Лозен, Горна Оряховица. По образование е юрист.
 
В Добрич пристига от Никопол, където е околийски управител. Реалното му встъпване в длъжност е на 9.04.1941 г. и остава на нея девет месеца.
 
Проблемите на града в този момент са много и от всякакво естество. Най-важният е снабдяването с питейна вода - положението с водата е толкова трагично, че при определен за страната санитарен минимум от 120 литра на денонощие на човек, в Добрич количеството е 6. Чешми и кладенци има много, но едва няколко са годни за пиене. Новият кмет издейства държавен заем на стойност 3 000 000 лева, с който са закупени осем километра манесманови тръби. С два от тях се ремонтира съществуващата мрежа, а с останалите шест до града се довежда вода от нови източници. Получено е разрешение и са заявени материали за изграждане на две помпени станции, закупен е камион.
 
От Освобождението до началото на 40-те години населението на Добрич нараства почти три пъти. Това налага създаване на нов градоустройствен план. Двама архитекти успоредно работят по нелеката задача като комисия от София трябва да определи победителя.
 
Черкезов работи активно за развитието на Добрич. Пътува често до София, където осъществява срещи в министерство на финансите, министерство на железниците, пощите и телеграфите, министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството. Резултатите на местно ниво не закъсняват.
 
По време на управлението му - на 1 юни 1941 г. е възстановен легендарният "Добрички панаир", който за последен път е проведен през 1912 г.
 
За доизграждане на вече започнатото училище "Христо Ботев" вместо първоначално определените 200 000 се отпуснати 250 000 лв.
 
Открива се "Промишлено коларо-железарско строително училище".
 
Самодейният "Добрички градски театър" при читалище "Йордан Йовков" се трансформира в "Добруджански областен театър". Държавата отпуска 500 000 лв субсидия като 200 000 лв се превеждат веднага за закупуване на оборудване и създаване на условия за спокойна работа на трупата и оформяне на бъдещ репертоарен план. На 2 ноември 1941 г. тържествено е открит първият театрален сезон в новоосвободения Добрич.
 
За първи път се провежда "Седмица на българската книга".
 
Създадена е "Дирекция за електрификацията на северна България" и е взето решение за национализация на румънското акционерно дружество "Кредит за електрически  предприятия" със седалище Букурещ, което осигурява електричеството на Добрич. Тези действия са част от стратегията за електрифициране на Северна България. Предвижда се изграждане на нова централа във Варна, която освен града, да захранва целия регион, включително и Добрич. Реализирането на електропровода Варна – Добрич е предвидено да приключи до края на 1942 г.
 
С министерска заповед № 6158 от 9.12.1941 г. Ангел Черкезов е назначен за кмет на Драма, което слага край на дейността му като кмет на Добрич.
 
Благодарим за предоставената информация на:
Цветан Сашев - уредник в отдел ННИ на РИМ – Добрич