Класация

Анание Явашов

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Анание Иванов Явашов е български просветен деец, археолог и ботаник.
 
Роден е на 1 октомври 1855 г. в Разград.
 
Първоначално учи в Болградската гимназия (днес в Украйна), а после баща му го изпраща в Прага, където завършва индустриална химия. Жени се за Антонина Трунечкова и с нея се завръща се в България. Двамата постепенно предизвикват културен ренесанс в Разград. Анание Започва работа като учител в местната гимназия и скоро става неин директор. Работи и като училищен инспектор в много български градове. Прави опити за модернизиране и реформи на образованието.
 
Анание изучава обстойно българската флора и пише първия в България труд в тази област на науката - "Принос за познаване на българската флора". Става дописен, а по-късно и действителен член на Българското книжовно дружество (днес БАН).
 
Голям е интересът му към историята на България. Случайно по време на разходка с жена си, откриват останки от античния град Абритус и започва да се занимава са археологически разкопки в местността. Събраните материали систематизирано събира и подрежда, с което поставя началото на музейното дело в града. Явашов прави и едно от първите описания на светилището Демир Баба теке край Свещари. Автор е на обширния труд "Разград. Неговото археологическо и историческо минало".
 
Анание Явашов се занимава и с преводаческа дейност. Превежда множество агротехнически трудове, като по този начин спомага за развитието на местното земеделие.
 
Благодарение на Явашов са открити десетки библиотеки, преведени са множество научни трудове, организирани са голям брой изследователски експедиции.
 
Умира на 25 май 1934 г. Негови внуци са актьорът Анани Явашев и художникът Христо Явашев (Кристо).
 
Снимка: LOSTBULGARIA.COM