Класация

Ситалк

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Ситалк е цар на одрисите от около 440 г. пр. н. е., син на Терес и брат на Спарадок.

Изявява се като изкусен дипломат. Урежда конфликта със скитите по дипломатически път и укрепва северната граница на царството по река Дунав. Доразвива плана на баща си Терес да стане цар на всички траки на юг от Дунав, да направи всички гръцки общини-държавици по Егейското тракийско крайбрежие свои данъкоплатци и да урегулира границата с македоните по река Аксиос (дн. Вардар).

Участва в Пелопонеските войни като съюзник на Атина. През 429 г. пр. н. е.  започва поход срещу Македония начело на 150-хилядна армия (от които една трета са били конници) с цел териториално разширение на запад до река Стримон (днешна Струма). Походът продължава само 30 дни, но с демонстрираната военна мощ предизвиква паника не само между елините и македоните, но и сред независимите тракийски и пеонски общности. През 424 г. пр. н. е. предприема поход срещу трибалите, който е неуспешен. Смята се, че тогава той е предателски убит.

Със смъртта на Ситалк започва постепенният залез на одриската държавност и скоро одрисите престават да бъдат първостепенният балкански политически фактор за сметка на македоните.