Класация

Любомир Илиев (академик)

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Любомир Илиев е български учен - математик, академик, един от пионерите в създаването и развитието на изчислителната техника и информатиката в България.
 
Роден е на 20 април 1913 г. във Велико Търново.
 
Завършва Великотърновската мъжка гимназия и математика в Софийския университет. Специализира в Мюнхен.
От 1938 г. е доктор на математическите науки, от 1952 г. – професор и ръководител на Катедрата по висш анализ на Софийския университет. От 1958 г. е член-кореспондент на БАН, а от 1967 г. – академик.
 
Работи в областта на комплексния анализ. Пионер е в развитието на компютърните науки в България - през 1961 г. основава първия изчислителен център като част от Математическия институт на БАН. Основава и ръководи колектив, който през 1963 г. създава първия български компютър "Витоша". По негова инициатива започва разработката на първия български калкулатор "ЕЛКА".
 
Участва активно в създаването на Международната организация по обработка на информацията (IFIP) и става неин вицепрезидент. Инициатор е за възстановяването на дейността на Балканския математически съюз.
 
През живота си академик Илиев заема редица отговорни постове - главен научен секретар и заместник-председател на БАН, председател на Висшата атестационна комисия; директор на Института по математика на БАН; председател на Съюза на математиците в България и председател на Балканския математически съюз, председател на Научния съвет на Международния математически център "Стефан Банах" във Варшава; дългогодишен заместник-председател, а по-късно и председател на Съюза на научните работници в България (днес Съюз на учените в България).
 
Любомир Илиев е и чуждестранен член на Академията на науките на СССР, на Академията на науките на ГДР, почетен член на Унгарската академия на науките, доктор хонорис кауза на Техническия университет в Дрезден.
 
Удостояван е с много награди, сред които от особено значение е наградата "Ауербах" на името на първия президент на IFIP. Заедно с акад. Ангел Ангелов са сред удостоените с наградата "Computer Pioneer" на IEEE Computer Society за развитието на компютърните науки и производство в България.
 
Академик Илиев работи като главен редактор на математическите списания "Сердика" и "Плиска", на Физико-математическо списание, както и на поредицата "Съвременна математика". Основател е на поредицата "АЗБУКИ".  Сътрудничи и на списанията "Mathematika Balkanika" в Белград, "Elektronische Informationsverarbeitung tind Kybernetik" в Берлин, "Problems of the Science of Science" в Полша. Автор е на над 200 публикации и монографии.
 
Умира на 6 юни 2000 г.