Класация

Гавриел Алмоснино (равин)

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Гавриел Рафаел Алмоснино е български равин и политик, един от спасителите на София от опожаряване след Освобождението.

Роден е през 1830 г. в Никопол в сефарадско семейство, преселило се от Кастилия, Испания.

След раждането му семейството му се преселва в Йерусалим, където той завършва своето образование. По-късно учи и във Франция. През 1855 г. Никополската еврейска община го кани да се завърне в родния си град и той се установява там.

1858 г. той прекарва в Италия, където се опитва да събере средства за възстановяване на равинска школа и синагога на Йосеф Каро. След това отново се завръща в Йерусалим, където остава до 1875 г. и прави опит да събере средства за Йешивата в Хеврон.

През 1875 г. пристига в София, тогава в рамките на Османската империя, където е назначен за равин. Като такъв, в края на Руско-турската освободителна война, Гавриел Алмоснино,заедно с френския консул Леандър Леге ииталианскияВито Позитано, успяват да спасят града от планираното опожаряване и клане от страна на турцитепреди напускането им, командвани от Сюлейман паша. В тази именно ситуация Алмоснино инициира създаването на първата доброволна противопожарна бригада в София. Първоначално той кани местните евреи, но тъй като те нямат никаква представа как да действат, в организацията се включва Вито Позитано, който се оказва, че преди да стане дипломат е ръководил противопожарна бригада в родния си град.

Осуетил зверствата, Алмоснино посреща тържествено руските войски в София с други трима представители на еврейската общност в града, с православното духовенство и народа.

На 8 октомври 1879 г.Гавриел Алмоснино е назначен за първи главен равин на Княжество България. С негово участие се изработват „Привременните правила за духовно управление на християните, мюсюлманите и евреите“. Остава на тази позиция до пенсионирането си през 1885 г., след което заминава за Йерусалим.

Като представител на чуждото духовенство, Алмоснино е народен представител в Учредителното събрание във II ВНС.

Умира на 14 януари 1890 г. в Йерусалим.Днес името на Гавриел Алмоснино носи градинката пред хотел „Рила“ в София.