Класация

Котис I

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Котис е тракийски владетел, управлявал от 384 г. пр. н. е. до 360 г. пр. н. е.

Котис работи в близко сътрудничество с Атина, още при възцаряването си получава златен венец и атинско гражданство. С него се свързва разцветът на Одриското царство.

Котис бил далновиден и целеустремен държавник и през 24-годишното си управление реорганизирал старата одриска царска икономика и овехтялата политическа и административна структура. Провел и успешна военна реформа. Чрез тези мерки успял да стабилизира властта си, да възстанови териториално одриската държава от времето на Ситалк. Той изградил система от привилигировани общини във важните в стопанско и стратегическо отношение райони. Така се стимулирало развитието на занаяти и други дейности по места. Именно на цар Котис I се дължи и развитието на земеделието в Древна Тракия. 

Стабилизирането на Одриското царство станало причина то да бъде възприето като заплаха от атиняните, защото именно при управлението на Котис намесата в делата на елинските полиси достигнало своя апогей. Организирало се неговото убийство, в което атинското подбудителство е несъмнено. Котис загинал в разцвета на своята слава, но не в битка, а от ръката на наемни убийци. Провежданата от Котис политика подготвила почвата за по-нататъшната победа на Филип II Македонски над могъщата Атина.

След смъртта му Одриското царство се разделя на три части между синовете му.