Класация

Юрий Венелин

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Юрий Иванович Венелин (Георги Хуца) е украински славист, българист, фолклорист, етнограф, филолог.

Роден е на 22 септември 1802 г. в село Тибава, Украйна.

Юрий Венелин изучава българския фолклор и етнография. През 1829 г. той издава един от най-задълбочените и значими трудове, който поставя началото на съвременната българска фолклористика и етнография, а именно "Древните и съвременните българи в тяхното политическо, народностно, историческо и религиозно отношение спрямо русите". Юрий Венелин оказва силно влияние върху Васил Априлов като го насочва към събиране и съхраняване на българския песенен фолклор.

Юрий Венелин умира на 26 март 1839 г. в Москва.