Класация

Константин Байкушев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Константин Милошев Байкушев  е български лесовъд, пионер на горското дело в България.
 
Роден е на 10 февруари 1867 г. в град Трън.
 
Завършил „Лесовъдство“ в Германия, той създава службата по укрепване и залесяване, дългогодишен ръководител на българското горско дело и участник в изготвянето на законодателството в тази област. Пръв открива и описва през 1897 г. вековната черна мура в местността Бъндерица в Пирин, наречена на негово име Байкушева мура. Към 2012 г. възрастта й е над 1300 години, обиколката й е 7,8 м, а височината 26 м. 
 
Автор е на книгите "Лесовъдство", "Нашите гори", "Татарпазарджишкия окръг в горско отношение" и др.
 
Умира на 14 август 1932 г. в София.