Класация

Ангел Балевски

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Ангел Тончев Балевски е български инженер, политик и писател, основоположник на българската научна школа по металознание и технология на металите.

Роден е на 4 март 1910 г. в Троян.

Създава и ръководи катедра "Металознание и технология на металите" в днешния Технически университет. Над 40 години Ангел Балевски е неин ръководител. Член-кореспондент и действителен член на БАН.
Сред разработките му е машина за горещо пресоване на цветни метали, метод за добиване на чугун във въртяща се барабанна пещ,  метод за леене с газово противоналягане и др.
Акад. Балевски е автор и съавтор на седем монографии и университетски учебници. Съпредседател е на Международната академия на науките в Мюнхен, заместник-председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес, ректор на ВМЕИ, председател на БАН в продължение на двайсет години - от 1968 до 1988 г., член е на Държавния съвет на НРБ от 1971 до 1989 г.
Автор е на книгите с анекдоти и афоризми "Наука, човек, общество", "Тревоги", "Българиада" и "Настроения".
Избиран за почетен и чуждестранен член на академиите и научните дружества в редица страни и международни организации.

Ангел Балевски умира на 15 септември 1997 г.