Класация

Пресиян (кан)

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Пресиян е кан на България в годините 836-852, внук на хан Омуртаг и баща на княз Борис I.

Възкачва се на престола след смъртта на кан Маламир. През управлението му продължава процесът на славянизация на българската държава. В нейната територия се включва славянското племе смоляни, обитаващо земите между Западните Родопи и Егейско море. Скоро след това са завладени и земите в Средна Македония и Южна Албания, които по това време също са населявани от славяни. През 847 г. Византия прави безуспешен опит да си възвърне част от тези земи.

От 847 до 850 г. Пресиян води неуспешна завоевателна война със сърбите. През управлението му завършва военно-административната реформа, предприета още по времето на кан Омуртаг. В резултат на нея страната се разделя
на 10 комитата.