Класация

Виктор Григорович

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Виктор Иванович Григорович е руски филолог-славист, професор в Казан, Москва и Одеса.

Роден е на 30 април 1815 г. в Балта, Русия.

Научните интереси на Виктор Григорович са насочени към средновековните славянски литератури и към българския език.
При обиколката си из Османската империя през 1844-47 г., той посещава много български селища и манастири, което му позволява да открие множество български писмени паметници. Част от тях той описва, други отнася със себе си, за да ги предпази от унищожение. Изнася около 60 ценни ръкописа от XI-XVIII век. Сред тях са "Охридското евангелие", "Рилски глаголически листове", "Мариинското евангелие", Хлудовския псалтир и др. Впечатленията си отразява в своя капитален труд "Очерк за пътешествията по Европейска Турция".
Една от големите заслуги на Виктор Григорович е откриването на автобиографичната творба на Софроний Врачански "Житие и страдания грешнаго Софрония", препис на която предоставя на Г.С.Раковски.
Оказва благотворно влияние върху дейността на братя Миладинови, запознава се с Христо Ботев и му възлага превода на български народни песни.

Виктор Григорович умира на 19 декември 1876 г.