Класация

Николай Державин (академик)

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Николай Севастиянвич Державин е руски славяновед, филолог и историк, академик от български произход, член и на БАН.

Роден е на 3 декември 1877 г. в с. Преслав, основано от български преселници в Украйна.

Основните съчинения на академик Державин са посветени на историята на България и българската литература, на проблемите на българското Възраждане. На базата на палеолингвинистичен анализ той достига до заключението, че българите принадлежат към най-древните доиндоевропейски народи. Трудовете му оказват голямо влияние върху българските историци и слависти. Автор е на редица творби на български и руски език, в т.ч. История на България, на публикации за Христо Ботев, Иван Вазов и Алеко Константинов.
Академик Державин е избран за почетен член на БАН през 1945 г. Същата година е удостоен със званието Почетен гражданин на Свищов.

Умира на 26 февруари 1953 г.