Класация

Кузман Шапкарев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Кузман Анастасов Паскалев Шапкарев е български възрожденски книжовник, фолклорист, учител, книжовник, общественик, публицист.

Роден е на 1 февруари 1824 г. в Охрид.

По негово предложение в Солун са открити българска мъжка и девическа гимназии.
Под влияние на Д. Миладинов събира и издава фолклорни материали, пише и разпространява свои учебници, български книги, бори се срещу религиозната пропаганда, поддържа кореспонденция с Екзархията и подпомага усилията за изпращане на български владици в Македония.
През 1884 г. е в Пловдив, по-късно е нотариус в Окръжния съд в Сливен и Стара Загора, мирови съдия във Враца и Орхание (днес Ботевград). Сътрудничи на вестник „Македония“, „Право“, на списание „Читалище“ и други периодични издания.
Най-значителният му труд е сборникът „Български народни умотворения“, който съдържа 1 300 песни, 280 приказки, описания на народни обичаи и облекла.

Умира на 18 март 1909 г. в София. Паметник на Кузман Шапкарев има в град Благоевград.