Класация

Ростислав Каишев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Ростислав Атанасов Каишев е български физикохимик, работил основно в областта на кристалния растеж.

Роден е на 29 февруари 1908 г. в Санкт Петербург, Русия.

Защитава докторската си дисертация при сър Франсис Саймън, един от създателите на атомната бомба, но за свой учител посочва видния български физикохимик Иван Странски.
Съвместните му работи със Странски стават една от основите на съвременната молекулно-кинетичната теория за образуване и растеж на кристалите.
Работи и в областта на термодинамиката на тримерни и двумерни зародиши, в областта на формата на кристали. Значителни резултати постига в електрокристализацията. Разработва няколко класически експериментални метода за изследване растежа на кристалите.

Една от най-големите заслуги на акад. Ростислав Каишев и съмишлениците му е създаването на българската школа по физикохимия.

Каишев е член на Германската, Чехословашката и на Саксонската академия на науките, вицепрезидент на Международния съюз по чиста и приложна физика IUPAP в периода 1975-1980 г.

Акад. Ростислав Каишев умира на 19 ноември 2002 г.