Класация

Боян Петканчин (академик)

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Академик проф. д-р Боян Лазаров Петканчин е изтъкнат български математик, геометър, в продължение на повече от 45 години начело на българската геометрия.

Роден е на 21 април 1907 г. в Пловдив.

Повече от 60 години животът и дейността му са неразривно свързани със Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проф. Петканчин е един от първите, които се включват в активното създаване и развитие на Математическия институт на БАН. Едновременно с това е член на изпълнителния комитет на Балканския математически съюз, председател на Българското физико-математическо дружество, член на редица редколегии на математически списания, главен редактор на „Доклади на Българската академия на науките“, член на редица научни съвети по математически науки, председател на комисии по образованието, редовен сътрудник на Комитета по стандартизация при Министерския съвет и на Стенографския институт.
През 1941 г. Петканчин изнася лекцията си „Геометрии и връзки между тях“, която се характеризира като революционен акт в развитието на българската геометрия. В резултат от изследванията му в България се развива цяло геометрично направление — двуосната геометрия и нейните обобщения.
През 1945 г. става извънреден професор. През 1956 г. му е присъдена научната степен „доктор на физико-математическите науки“.  През 1961 г. Петканчин става член-кореспондент на БАН. През 1966 г. е избран за редовен член (академик) на Българската академия на науките.
Изключително многобройни са издадените математически трудове на акад. Боян Петканчин.

Академик Петканчин умира на 3 март 1987 г.