Класация

Братя Прошек

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Братя Прошек - Иржи и Теодор - са чешки предприемачи, строители, културни дейци, едни от колоритните легенди на стара София.

Иржи /Георги/ Прошек е роден на 25 декември 1847 г., а Теодор /Богдан/ - през 1858 г. в градчето Бероун близо до Прага, Чехия. Двамата братя чехи много обичат България и я приемат за своя  втора Родина. Те са от малкото чужденци, които променят имената си и приемат  български – Теодор  се прекръщава на  Богдан, а  Иржи  на Георги. В историята на София се вписват и двамата им братовчеди - Вацлав и Йозеф.

През 1879 г. братята основават първата печатница в София, а през 1884 г. построяват  пивоварна „Братя Прошек “, която е най-голямата и модерна в града по това време и първата електрифицирана сграда в България със собствен генератор - по време на балове в двореца са прекарвали електричество от фабриката. По-късно построяват и керамична фабрика.
В София са участвали в строителството на Централна гара и Народното събрание, построили са Орлов и Лъвов мост. тяхно дело е и Варненското пристанище, създават дружество “Славянска беседа” и Българското инженерно строително дружество.
По идея  на братя Прошек се построява и първият паметник след Освобождението на България – паметникът на Васил Левски.
Богдан построява  католическата църква „Свети Франциск” в квартал Оборище, град София.

Фамилията Прошек участва в изготвянето на първия градоустройствен план на София, известен с името „Прошеков план”, а след приемането му от княза – се назовава „Батенбергов план”.

Важна част от живота на Георги Прошек е запознанството и взаимните действия с Апостола на свободата Васил Левски. Прошек доставя оръжие под предлог, че му трябва да охранява железопътната линия и пренася  тайно революционната поща на комитетите. В друг случай Георги Прошек  на­у­ча­вайки за пла­но­ве­те на тур­с­ко­то ко­ман­д­ва­не да под­си­ли войс­ки­те око­ло връх Шип­ка с но­ви час­ти от тежка артилерия, за­ми­на­ва за Од­рин за­ед­но със свои при­я­те­ли, къ­де­то из­вър­ш­ват т. нар. “лу­до пред­п­ри­я­тие” – с риск на живота си де­мон­ти­рат око­ло 200 м ж.п. рел­си, с ко­е­то про­ва­лят пре­ми­на­ва­не­то на турските во­ен­ни еша­ло­ни и ги за­бавят с око­ло 30 ча­са, което се оказ­ва от изключително важ­но значение за из­хо­да на бит­ка­та. Ак­ци­я­та  е раз­к­ри­та от тур­с­ки­те влас­ти и Иржи  Про­шек е осъден на смърт от Султана, но ус­пя­ва да из­бя­га в Бу­ку­рещ.

Богдан ( Теодор ) Прошек почива един месец след брат си Георги от мъка по него едва на 47 годишна възраст през 1905 г.  Гробът му се намира в Католическите централни гробища в София.