Класация

Никола Първанов

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Никола Първанов е възрожденски просветител и книжовник, създател на класното училище.

Роден е през 1837 г. в Лом.

Никола Първанов създава класното училище като горна степен след основното.

Завършва Историко-филологическия факултет на Великата школа в Белград. Допринася за развитието на читалищното дело. Делегат от Лом и Видин за българския Народен църковен събор в Цариград в 1871 г.

Никола Първанов е един от първите научно подготвени филолози у нас преди Освобождението. Активен сътрудник на вестниците “Право”, ”Турция”, ”Време”, ”Македония”, сръбските вестници “Световид”, “Гласник”, българските списания “Читалище”, ”Български книжици”.

 Автор е на две книги с езиковедски характер “Бележки връхь граматика-та за новобългарския език от Ив. Момчилова ,Русчукь, 1868 г.” и “Извод из българската граматика, Русчук, 1870г.” - един от първите сериозни опити за системна научна граматика на български език – фонетика и морфология.

Никола Първанов умира през 1872 г.