Класация

Тодор Боров

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Тодор Боров (псевдоним на Тодор Цветанов Тодоров) е български библиограф, основател на библиотечната професия в България.

Роден е на 30 януари 1901 г. в гр. Лом.

Завършва Славянска филология в Софийския университет и специализира библиотечно дело и журналистика в Хумболтовия университет в Берлин
Работи като библиотекар в Софийския университет, уредник на библиотеката при Българска земеделска кооперативна банка, редактор на Годишника на Българския библиографски институт "Елин Пелин", директор на Народната библиотека.
Тодор Боров инициира създаването на Българския библиографски институт и е дългогодишен негов директор. Преподава библиотекознание и библиография в Софийския университет и създава катедра “Библиотекознание и библиография”, на която е и пръв ръководител. Ръководи издаването на библиографски справочници.

Тодор Боров е автор на няколко книги: "Пътят към книгите. Увод в библиографията", "Книги, библиотеки, библиография", "Чехов и България. Критико-библиографска студия", "Живот с книги", "Стъпки по пътя на един дълголетник”, "Мъдростта на вековете".

Умира на 27 май 1993 г.