Класация

Иван Митев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Проф. Иван Иванов Митев е български педиатър-кардиоревматолог и откривател на шестия сърдечен тон, наречен „тон на Митев“.
Роден е на 4 октомври 1924 г. в село Крушовица, област Враца.

Завършва медицина в Медицинския университет в София и започва работа като главен инспектор по майчинство и детство в отдел "Народно здраве" при Окръжния народен съвет в Русе. След 1960 г. се занимава с научноизследователска работа по проблемите на социалната педиатрия и защитава кандидатска дисертация. Постъпва в Научния институт по педиатрия към Медицинска академия. През 1980 г. става ръководител на Клиниката по сърдечно-съдови заболявания, а от 1985 г. е директор на института и главен републикански специалист по педиатрия

Шестият сърдечен тон е приет като ново явление от световните кардиолози. Откриването му е първото официално българско откритие в медицината и второто българско откритие след това на Георги Наджаков. То спомага за по-цялостното опознаване на сърдечната дейност, да се избягват диагностични грешки, създава перспектива за допълнителни проучвания, свързани с широк кръг въпроси от сърдечната функционална диагностика, физиологията и патофизиологията.

Д-р Иван Митев умира на 15 април 2006 г.