Класация

Паун Колев - дядо Пуне

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Дядо Паун (Пуне) Колев Златков е един от видните дарители на град Сливница.

Роден е на 14 ноември 1828 г. в с. Бракьовци, Годечко.

Започва работа като селски свинар и събира старателно печалбата. За няколко години печели 1000 гроша и 10 златни наполеона. Жени се за жена, която притежава кръчма. Започва да продава и бакалски стоки. Той се смята за основател на търговията с бакалски стоки в Сливница. За кратко време дядо Пуне печели няколко хиляди гроша и след като турците напускат Сливнишко, купува голям имот – над 1200 дка.
Дарява земя за строителството на смесена прогимназия и гимназия, за сграда на общината, за градинка пред Военния клуб в Сливница, дарява ниви и ливади за издръжка на църквата и началното училище. Част от имотите си раздава на бедни и безимотни селяни.

Дядо Пуне е основният инициатор за започване на строежа на православния храм “Св. св. Кирил и Meтoдий" в Сливница.

След Освобождението дядо Пуне е училищен и църковен настоятел.

Умира на 28 август 1919 г. В знак на признателност в Сливница е издигнат паметник.