Класация

Иван Дуриданов

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Иван Василев Дуриданов е български учен, академик, изтъкнат езиковед.

Роден е през 1920 г. в с. Комщица, Годечко,

Завършва славянска и класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и става един от най-утвърдените изследователи, преподаватели и автори на трудове по езикознание, етимология и ономастика в България, известен с търсенията си в областта на езика на траките.
Иван Дуриданов има над 450 публикации, които излизат на 10 езика в 13 страни. По-основни от тях са  “Езикът на траките”, “Тракийско-дакийски студии”, “Към проблема за развоя на българския език от синтетизъм към аналитизъм”, ”Библиография на българската ономастика“, “Хидронимията на Вардарския басейн като исторически извор” и др.

Иван Дуриданов умира на 8 декември 2005 г.