Класация

Иван Андреев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Професор Иван Андреев е български лекар, един от най-големите и заслужили педиатри у нас.
 
Роден е на 18 април 1898 г. в София.
 
Специализира в Германия при световноизвестните педиатри проф. Черни и проф. Бессау , откъдето се връща с отлична атестация и признати три специалности: по детски болести, по инфекциозни болести и по рентгенология.
През 1931 г. открива второто в страната детско болнично зведение в Пловдив. Създаденото от него обединено (детско и детско-заразно) отделение е най-голямото в България. 
След откриването на Медицинския факултет в Пловдив д-р Андреев е избран за доцент и ръководител на Катедрата по детски болест, а от 1950 г. е редовен професор,
Професор Андреев дълги години е член на Висшия медицински съвет към МНЗ, на Методичния съвет при управление „Медицинско образование” на МНЗ, на Методичния съвет при научноизследователския институт по педиатрия и на Координационната комисия при БАН. До пенсионирането си е Републикански консултант по педиатрия. Организира Пловдивското педиатрично дружество и остава за дълги години негов председател.
Професор Андреев е известен като убеден привърженик и един от основоположниците на социалната педиатрия у нас, убеден привърженик на идеята за етатизация на медицината, както и на профилактичното направление в детското здравеопазване.Той е автор на първия български учебник по заразни болести.
 
Професор Иван Андреев остава в историята на българската медицина преди всичко с това, че е един от създателите на Пловдивския медицински университет, че създава втората българска Катедра по педиатрия и известната Пловдивска педиатрична школа, а също – че поставя солидни основи на школа по инфекциозна патология в България.
 
Освен като лекар, професор Андреев се изявява и като музикант, художник и скулптор.
 
Умира през 1959 г.