Класация

Стефан Захариев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Стефан Секулов Захариев е изтъкнат български възрожденец, просветител, ръководител на църковно-националното движение на българите в Пазарджик.

Роден е през 1810 г. в Пазарджик.

Занимава се с търговия, издирва средновековни ръкописи, старинни монети и антики.
Обикаля из околните села и съставя описание на земите, заключени между Западните Родопи и южните склонове на Средна гора, което публикува през 1870 г. със съдействието на Христо Г. Данов във Виена - "Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза".
 Като постоянен член на българското църковно-училищно настоятелство в града, той организира прогонването на гръцките духовници от най-голямата църква в Пазарджик - "Св. Богородица", активно сътрудничи на редица вестници и води оживена кореспонденция с редица изтъкнати български възрожденци

След смъртта на Стефан Захариев по-голямата част от неговия архив е изгубена по време на освободителната Руско-турска война, а част от събраните от него славянски ръкописи са отнесени от руския изследовател Полихроний Сирку в Санкт-Петербург, където днес се съхраняват в сбирката на Ръкописния отдел при Библиотеката на Руската академия на науките.

Умира на 13 април 1871 г.

На снимката: Портрет на Стефан Захариев, нарисуван от Станислав Доспевски