Класация

Живко Сталев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Живко Сталев е български юрист, едно от светилата на българската правна наука.

Роден е на 17 май 1912 г. в Асеновград.

Приет да учи медицина, разбира, че лекарската професия не е призванието му и се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет.

Работи като член-съдия на Софийския окръжен съд и на Околийския съд в Ихтиман, секретар е на Кодификационния съвет на Министерството на правосъдието. Преподавател по граждански процес, търговско и държавно право в СУ. Владее 6 езика. Сътрудник е в Института по правни науки към Българската академия на науките и негов директор. В продължение на две десетилетия е председател на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата.

Член-кореспондент е на Международната академия по сравнително право, почетен член на Международната асоциация по процесуално право и член на нейния Управителен съвет.

През 1997 г. Сталев е назначен за съдия в Конституционния съд, избран е за негов председател. Докато е на този пост, ежемесечно отделя средства от заплатата си в полза на Червения кръст.

Професорската му книга е „Сила на присъдено нещо в гражданския процес“. Автор е на двадесет и шест монографии в почти всички клонове на гражданското право, пет учебника и над сто студии и статии. Автор е и на "Закона за нормативните актове", обнародван в ДВ. бр.27 от 3 Април 1973 г.

Носител на два ордена „Стара планина“.

Умира на 20 февруари 2008 г.