Класация

Стоян Брашованов

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Стоян Костов Брашованов е български музиколог-фолклорист и общественик, преподавател и ректор в Държавната музикална академия, считан за първия български професионален музиколог.

Роден е на 1 септември 1888 г. в Русе.

Учи философия и музикология в Берлин, после продължава следването си в Лайпцигския университет, където защитава докторска дисертация по музикални науки.

Завръщайки се в България, Брашованов работи като гимназиален учител, а по-късно е поканен за хоноруван преподавател по музикална естетика, музикална педагогика и история на музиката в Държавната музикална академия.

През 1937-40 г. проф. Брашованов е директор на Академията. През 1947 г. е учредена Катедра по музикални науки и той е избран за пръв неин ръководител.

Автор е на няколко монографии и около 120 статии и рецензии. Сред най-важните трудове на Брашованов е монографията  "История на музиката" от 1946 г.

Умира на 16 октомври 1956 г. в София.