Класация

Асен Хаджиолов

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Акад. д-р Асен Иванов Хаджиолов е български учен цитолог, хистолог и ембриолог.

Роден е на 19 януари 1903 г. в с. Широково, Русенско.

Завършва Медицинския факултет на Софийския университет. Специализира в Париж и Лион. Остава в историята на медицината като откривател на методики за изследване в областта на хистологията и хематологията. Основоположник на българската научна школа по хистология и ембриология. Основател и пръв директор на Института по морфология при БАН.

В началото на научната си дейност Хаджиолов разработва хистобиологична и хистофизиологична концепция и класификация на тъканите. Неговите тъканноорганоидни изследвания са известни като теория на Хаджиолов.
Създава собствена класификация на подвидовете кръвна тъкан, която намира приложение в хематологията. Като откритие са квалифицирани заключенията му относно кръвните хиломикрони, ембрионалната хемопоеза, тъканните взаимоотношения в ретиколоендотелната система. По време на специализация заедно с проф. Бертран разработват оригинален метод за оцветяване на миелиновите обвивки и митохондриите в нервните и нервноглиалните клетки.
Другото основно направление в научните интереси на проф. Хаджиолов са изследванията върху хистохимията. Заключенията му в тази област получават висока международна оценка, някои са определени като открития. Той е сред първите учени, разработили хистохимични методи за изследване на липидите в клетките и тъканите.

Асен Хаджиолов е почетен член на Унгарската академия на науките, на Чехословашкото медицинско дружество "Пуркине", член и член-кореспондент на чуждестранни академии на науките, професор, доктор на науките.

Автор е на "Приноси към теоретичната хистология", "Основи на хематологията".

Умира на 1 януари 1994 г. в София.