Класация

Димитър Мишев (инженер)

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Димитър Николов Мишев е български радиоинженер, професор, доктор на техническите науки, академик.

Роден е на 28 май 1933 г. в Ловеч.

Завършва ВМЕИ (София). Като студент се включва в изследователската група по разработката на първия телевизионен център в България.
Близо 40 години е преподавател и лектор във ВМЕИ София и Варна, Минногеоложкия институт в София, Центъра за подготовка на космонавти „Юрий Гагарин” в Москва, Пловдивския и Софийския университети. Доктор хонорис кауза на СУ. Доктор на науките. Академик на четири академии: Международна академия по астронавтика, Париж, Българска академия на науките, Международна инженерна академия, Евро-азиатска академия на науките. Член на около 20 международни и национални научни асоциации, федерации и дружества.
Последователно работи като старши инженер, технически ръководител на телевизионен център, ръководител секция „ТВ системи”. Ръководи катедра „Радиотехника”, секция „Дистанционни изследвания на Земята от Космоса”, директор на лаборатория за слънчево-земни взаимодействия, ръководител секция „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“.

Димитър Мишев участва в разработки и внедрявания в областта на космическите изследвания, телевизионната и комуникативната техника. Главен създател е на цветната телевизия у нас. Основател и ръководител на дистанционните изследвания на Земята от Космоса – научно направление, в което България е със световен авторитет. Един от инициаторите и лидерите на научните програми за българските космически полети.

Автор и съавтор е на 66 патента и изобретения - български, руски и френски, на 300 публикации в научни списания, на 40 книги, учебници и ръководства сред които „Телевизията в България“, „Сателитна и кабелна телевизия“, „Global change and Bulgaria“, „Дейци на българското инженерно-архитектурно дружество 1893-1949 г.“, „First results of 1999 total eclipse obser vations“, „Телевизията в света на високите технологии“ и др.
Неговото изобретение спектометър „Спектър“ работи дълги години на борда на „Салют-6“, „Салют-7“ и станцията „МИР“. Спектрометричният и навигационен комплекс „ Фрегата “, разработен под ръководството на професор Мишев, работи на борда на станцията „Фобос“, предназначена за изучаване на Марс и неговия естествен спътник Фобос.

Академик Мишев е награждаван със званието Почетен изобретател за 1969, 1977 и 1982 г. (и е единственият български учен, вписван три пъти в Златната книга на откривателите и изобретателите), с Почетен знак на Международната академия по астронавтика, Почетен медал "Интеркосмос", Медал "Константин Циолковски" и др. Той е десетият учен на планетата, удостоен с награда "За изключителен дълготраен принос към напредъка на астронавтиката".

Умира на 13 февруари 2003 г.