Класация

Петър Трантеев - Хера

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Петър Иванов Трантеев - Хера е български учен-спелеолог, основоположник на организираното пещерно движение в България. Прякора Хера получава заради немската си педантичност и страст към различни технически приспособления за проникване в пещерите.

Роден е на 17 януари 1924 г. в София.

Следва география и геология в Софийския университет. Ръководи студентска научна група "Млада гвардия" към създадената научноизследователска бригада "Тодор Павлов" към Първото пещерно дружество. Изследвани и картирани са пещерите край Карлуково и Лакатник, открита е Рушовата пещера край с. Градешница. В края на 1949 г. пещерното дружество е закрито.

Петър Трантеев продължава да организира пещерни изследвания чрез алпийската секция към спортен клуб “Динамо”. Става научен сътрудник в Зоологическия музей (днес Национален природонаучен музей при БАН), създава Младежки зоологически кръжок, с който обикаля много пещери, за да изследва техните биотопи.
През 1957 г. БТС е възстановен и по инициатива на Трантеев се създава Републиканска комисия по пещерно дело и пещерен туризъм, преименувана по-късно в Републиканска федерация по пещерно дело (днес Българска федерация по спелеология). Той е избран за секретар и за период от 20 години е фактическият ръководител на организираното пещерно движение в България.  
Трантеев изисква за всяка една пещерна експедиция да бъде изработена и изпълнена научна програма, пещерняците са обединени в 35 новосъздадени пещерни клуба в цялата страна, изградена е система за обучението им. Той е първият лектор в първия курс за пещерняци, като сам написва лекционния материал. Изследвани и картирани са 2500 пещери и пропасти, като Трантеев лично участва в картирането на 279 от тях. Благоустроени и отворени за посещения са пещерите “Леденика”, “Магура”, “Съева дупка”, “Орлова чука”, “Ягодинска пещера”, “Дяволското гърло”.

Петър Трантеев ръководи 10 международни и 45 републикански експедиции и 4 международни и 5 републикански пещерни сбора. Заедно с Радуш Радушев създава Главната картотека на българските пещери като за основа е използван личният му архив. Заедно с Петко Недков създава пещерния Аварийно-спасителен отряд. Предлага система от знаци за картиране на пещерите, която е одобрена и става задължителна за пещерните клубове в България.

Трантеев проучва генезиса и систематиката на пещерните бисери, пише няколко монографии по тази тема. Автор е на научнопопулярни книги и на над 300 публикации в печата, предимно във в-к “Ехо”.
Колекцията му "Морфология на пещерни образувания", събирана повече от 45 г., е една от най-ценните исторически научни колекции, съхранявани в Националния музей "Земята и хората".

Умира на 24 ноември 1979 г.