Класация

Жеко Радев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Жеко Жеков Радев е български географ, първият хабилитиран преподавател по физическа география и основоположник на геоморфоложката наука в България, един от основателите на Българското географско дружество.

Роден е на 31 юли 1875 г. в Нови пазар.

Завършва педагогика и философия в Софийския университет.  Става асистент при проф. Анастас Иширков, специализира география в Берлин.
Пише големия си научен труд "Карстови форми в Западна Стара планина", който му служи като хабилитация за редовен доцент по физическа география. По-късно чете встъпителната си лекция на тема "Задачи и метод на геоморфологията". Придружава Иширков в научната експедиция в Македония, организирана от Щаба на българската армия. Става извънреден, а после и редовен професор по физическа география.

Жеко Радев е автор на "Няколко бележки върху климата на Бургас", "Нашите селища във връзка с тяхната надморска височина", "Рила планина - орохидрографски бележки", "Картометрически принос за изучаване на България", "Географическо положение, граници и повърхнина на България", "Геоморфологически белези на българските земи и тяхното значение за температурните и валежни отношения на страната", "Природна скулптура по високите български планини", "Геоморфологична работа на ледника", "Ледникови следи в облика на Пирин", "Река Въча и нейната долина", "Географска и етнографска Македония", "Търновският пролом и долината на р. Янтра", "Географска и етнографска България в нейните исторически граници" и др.

Умира на 24 януари 1934 г. Неговите наследници учредяват фонд от 150 хиляди лева, предназначен за подпомагане на научните изследвания по българска география.