Класация

Стефан Бончев

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Стефан Бончев Иванов (по-известен като Стефан Бончев) е български геолог.

Роден е на 30 януари 1870 г. в Габрово.

Завършва природни науки в Женева, връща се в България и работи като учител в Хасково. Изучава Хасковския край и написва първата си научна работа. Изработва геоложка карта, която показва на Пловдивския панаир и благодарение на нея получава стипендия за специализация по тектоника в Цюрих и Мюнхен.
След завръщането си отново работи като учител. Избран е за професор и ръководител на Катедрата по геология и палеонтология на Софийски университет, която ръководи 20 г. Води курсовете по обща геология, исторична геология, извори и минерални находища, рудни находища, геология на България.

Проф. Стефан Бончев изследва Западна Стара планина и най-вече Искърския пролом. Открива Свогенския антрацитен въглищен басейн. Инициатор е на геологическо проучване на България през 1930 г. Започва създаването на геоложка карта на България и е един от основателите на Българско геологическо дружество.

Умира на 21 февруари 1947 г.