Класация

Александър Бурмов

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Александър Колев Бурмов е български историк, основател и пръв ректор на Великотърновския университет.

Роден е на 2 февруари 1911 г. в Бяла черква.

Завършва славянска филология и история в Софийския университет. Специализира във Виена източноевропейска история.

След завръщането си от Виена работи като асистент в БАН, доцент е в Скопския университет, хоноруван асистент, доцент, професор и ръководител на Катедрата по българска история и история на Византия в Историко-филологическия факултет на СУ, старши научен сътрудник в Института по история при БАН и отговаря за издаването на чуждите извори за българската история, член-кореспондент на БАН.      

Научните му интереси са насочени главно към средновековната българска история и историята на българското Възраждане. Един от най-добрите изследователи е на дейността на БРЦК и на личностите, свързани с националноосвободителните борби - Левски, Раковски, Ботев, Каравелов, Бачо Киро, Матей Преображенски и др.
Основател и главен редактор на списание „Исторически преглед“ до смъртта си.
Негови съчинения са: "Български революционен централен комитет. 1868 -1877", "Христо Ботев през погледа на съвременниците си", "Христо Ботев и неговата чета", "Избрани произведения" и др.

Умира на 3 септември 1965 г. в София.