Класация

Иван Момчилов

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Иван Момчилов е български просветител, учител, училищен реформатор, автор на множество учебници и учебни помагала.

Роден е на 31 октомври 1819 г. в гр. Елена.

Учи в гръцкото училище в Търново, но е изгонен заради дързостта си по време на служба да прочете Апостола на черковнославянски вместо на гръцки език. Завършва Втора гимназия в Атина, в която преподават баварски професори. Участва в тайното Славяно-българско дружество. Продължава образованието си в Русия, но поради заболяване следва само една година в Одеската духовна семинария.

През 1844 г. Иван Момчилов основава в Елена първото българско класно училище, наречено от неговия ученик Петко Славейков Даскалоливницата. Внася значителни реформи. Преподава на чист български език. Изучават се предимно хуманитарни дисциплини, включително психология и логика, без да се подценяват и природонаучните предмети, въвеждат се и чужди езици. Някои от уроците по география, история и хигиена изнася извън учебната стая. От Одеса доставя за училището географски карти и глобус. Установява ред и дисциплина в училището. Въвежда биенето на звънец, дежурство на ученици. По негова инициатива се построява нова сграда за класното училище. Създава богата училищна библиотека. Говори пред учениците си за делото на Св. св. Кирил и Методий, написва похвална песен за тях, организира първото им честване в Елена. Премахва боя като възпитателно средство. Поставя в центъра на възпитателната работа любовта към Родината. Превръща класното училище в своеобразен учителски институт, от който излизат видни възрожденци като П. Р. Славейков, Добри Чинтулов, Добри Войников, Драган Цанков, Никола Козлев, Иван Кършовски, Стоян Робовски, Сава Катрафилов и много други.

Момчилов създава класно училище и в Горна Оряховица. Обикаля като апостол градовете и селата на Търновско, Никопол, Русе, Шумен, Разград, Варна, Котел, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Казанлък и Габрово. В срещите си с учителите и учениците дава полезни съвети и упътвания, запознава се с потребностите на училищата.

По-късно се отдава изцяло на книжовна дейност. По негова инициатива се учредява “Книгопродавница Момчилов и съдружие” в Търново. Той е автор и съставител на редица ценни учебници - “Писменица на славянски език”, “Граматика за старобългарския език”, която е всъщност първата българска граматика на старобългарския език. Събира и записва народни песни, гатанки и приказки, поместени в неговите книжки “Начален прочит”.

Умира на 8 декември 1869 г.